Ogłaszamy nabór
na rok szkolny
2019/2020


Regulamin Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Oświaty i Kultury w Adamowiźnie

  Dla kandydatów do zerówki i klasy pierwszej.

 1. Kandydaci do zerówki i klasy pierwszej:
  • składają podania do 30 kwietnia 2020 r. w sekretariacie szkoły,
  • odbywają rozmowę kwalifikacyjną (koniec maja/początek czerwca).

 2. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

 4. Komisja sporządza listę osób przyjętych do szkoły podstawowej oraz listę rezerwową i informuje o wynikach rozmów kwalifikacyjnych rodziców/opiekunów prawnych kandydatów.

 5. Rodzicie/opiekunowie prawni w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników wpłacają wpisowe na konto szkoły podstawowej.

 6. Po zakończeniu roku szkolnego rodzice/opiekunowie prawni podpisują umowę z Zarządem Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury w Adamowiźnie.

 7. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do szkoły podstawowej mogą zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie możliwości przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej.

 8. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów mogą się również odwołać od decyzji Dyrektora szkoły podstawowej do Zarządu Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

 9. Zarząd Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia podania rozpatruję odwołanie .
Regulamin Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Oświaty i Kultury w Adamowiźnie

  Dla kandydatów do klasy drugiej.

 1. Kandydaci do klasy drugiej:
  • składają podania do 30 kwietnia 2020 r. w sekretariacie szkoły,
  • dołączają do podań kserokopię świadectwa ukończenia kl. 1 szkoły podstawowej, wykaz ocen śródrocznych kl. 1 szkoły podstawowej,
  • odbywają rozmowę kwalifikacyjną (koniec maja/początek czerwca).

 2. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

 4. Komisja sporządza listę osób przyjętych do szkoły podstawowej oraz listę rezerwową i informuje o wynikach rozmów kwalifikacyjnych rodziców/opiekunów prawnych kandydatów.

 5. Rodzicie/opiekunowie prawni w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników wpłacają wpisowe na konto szkoły podstawowej.

 6. Po zakończeniu roku szkolnego rodzice/opiekunowie prawni przynoszą do sekretariatu oryginały świadectwa ukończenia pierwszej klasy szkoły podstawowej i podpisują umowę z Zarządem Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury w Adamowiźnie.

 7. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do szkoły podstawowej mogą zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie możliwości przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej.

 8. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów mogą się również odwołać od decyzji Dyrektora szkoły podstawowej do Zarządu Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

 9. Zarząd Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia podania rozpatruję odwołanie .

Regulamin Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Oświaty i Kultury w Adamowiźnie

  Dla kandydatów do klasy trzeciej.

 1. Kandydaci do klasy trzeciej:
  • składają podania do 30 kwietnia 2020 r. w sekretariacie szkoły,
  • dołączają do podań kserokopię świadectwa ukończenia kl. 2 szkoły podstawowej, wykaz ocen śródrocznych kl. 2 szkoły podstawowej,
  • odbywają rozmowę kwalifikacyjną (koniec maja/początek czerwca).

 2. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

 4. Komisja sporządza listę osób przyjętych do szkoły podstawowej oraz listę rezerwową i informuje o wynikach rozmów kwalifikacyjnych rodziców/opiekunów prawnych kandydatów.

 5. Rodzicie/opiekunowie prawni w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników wpłacają wpisowe na konto szkoły podstawowej.

 6. Po zakończeniu roku szkolnego rodzice/opiekunowie prawni przynoszą do sekretariatu oryginały świadectwa ukończenia drugiej klasy szkoły podstawowej i podpisują umowę z Zarządem Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury w Adamowiźnie.

 7. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do szkoły podstawowej mogą zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie możliwości przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej.

 8. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów mogą się również odwołać od decyzji Dyrektora szkoły podstawowej do Zarządu Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

 9. Zarząd Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w iągu 7 dni od daty wpłynięcia podania rozpatruję odwołanie.

Regulamin Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy entrum Oświaty i Kultury w Adamowiźnie

  Dla kandydatów do klasy czwartej.

 1. Kandydaci do klasy czwartej:
  • składają podania do 30 kwietnia 2020 r. w sekretariacie szkoły,
  • dołączają do podań kserokopię świadectwa ukończenia kl. 3 szkoły podstawowej, wykaz ocen śródrocznych kl. 3 szkoły podstawowej,
  • odbywają rozmowę kwalifikacyjną (koniec maja/początek czerwca).

 2. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

 4. Komisja sporządza listę osób przyjętych do szkoły podstawowej oraz listę rezerwową i informuje o wynikach rozmów kwalifikacyjnych rodziców/opiekunów prawnych kandydatów.

 5. Rodzicie/opiekunowie prawni w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników wpłacają wpisowe na konto szkoły podstawowej.

 6. Po zakończeniu roku szkolnego rodzice/opiekunowie prawni przynoszą do sekretariatu oryginały świadectwa ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej i podpisują umowę z Zarządem Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury w Adamowiźnie.

 7. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do szkoły podstawowej mogą zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie możliwości przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej.

 8. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów mogą się  również odwołać od decyzji Dyrektora szkoły podstawowej do Zarządu Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

 9. Zarząd Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia podania rozpatruję odwołanie .

Regulamin Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Oświaty i Kultury w Adamowiźnie

  Dla kandydatów do klasy piątej.

 1. Kandydaci do klasy piątej:
  • składają podania do 30 kwietnia 2020 r. w sekretariacie szkoły,
  • dołączają do podań kserokopię świadectwa ukończenia kl. 4 szkoły podstawowej, wykaz ocen śródrocznych kl. 4 szkoły podstawowej,
  • odbywają rozmowę kwalifikacyjną (koniec maja/początek czerwca).

 2. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

 4. Komisja sporządza listę osób przyjętych do szkoły podstawowej oraz listę rezerwową i informuje o wynikach rozmów kwalifikacyjnych rodziców/opiekunów prawnych kandydatów.

 5. Rodzicie/opiekunowie prawni w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników wpłacają wpisowe na konto szkoły podstawowej.

 6. Po zakończeniu roku szkolnego rodzice/opiekunowie prawni przynoszą do sekretariatu oryginały świadectwa ukończenia czwartej klasy szkoły podstawowej i podpisują umowę z Zarządem Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury w Adamowiźnie.

 7. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do szkoły podstawowej mogą zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie możliwości przyjęcia kandydata do zkoły podstawowej.

 8. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów mogą się również odwołać od decyzji Dyrektora szkoły podstawowej do Zarządu Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

 9. Zarząd Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia podania rozpatruję odwołanie .

Regulamin Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Oświaty i Kultury w Adamowiźnie

  Dla kandydatów do klasy szóstej.

 1. Kandydaci do klasy szóstej:
  • składają podania do 30 kwietnia 2020 r. w sekretariacie szkoły,
  • dołączają do podań kserokopię świadectwa ukończenia kl. 5 szkoły podstawowej, wykaz ocen śródrocznych kl. 5 szkoły podstawowej,
  • odbywają rozmowę kwalifikacyjną (koniec maja/początek czerwca).

 2. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

 4. Komisja sporządza listę osób przyjętych do szkoły podstawowej oraz listę rezerwową i informuje o wynikach rozmów kwalifikacyjnych rodziców/opiekunów prawnych kandydatów.

 5. Rodzicie/opiekunowie prawni w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników wpłacają wpisowe na konto szkoły podstawowej.

 6. Po zakończeniu roku szkolnego rodzice/opiekunowie prawni przynoszą do sekretariatu oryginały świadectwa ukończenia piątej klasy szkoły podstawowej i podpisują umowę z Zarządem Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury w Adamowiźnie.

 7. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do szkoły podstawowej mogą zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie możliwości przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej.

 8. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów mogą się również odwołać od decyzji Dyrektora szkoły podstawowej do Zarządu Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

 9. Zarząd Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia podania rozpatruję odwołanie .

Regulamin Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Oświaty i Kultury w Adamowiźnie

  Dla kandydatów do klasy siódmej.

 1. Kandydaci do klasy siódmej:
  • składają podania do 30 kwietnia 2020 r. w sekretariacie szkoły,
  • dołączają do podań kserokopię świadectwa ukończenia kl. 6 szkoły podstawowej, wykaz ocen śródrocznych kl. 6 szkoły podstawowej,
  • odbywają rozmowę kwalifikacyjną (koniec maja/początek czerwca).

 2. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

 4. Komisja sporządza listę osób przyjętych do szkoły podstawowej oraz listę rezerwową i informuje o wynikach rozmów kwalifikacyjnych rodziców/opiekunów prawnych kandydatów.

 5. Rodzicie/opiekunowie prawni w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników wpłacają wpisowe na konto szkoły podstawowej.

 6. Po zakończeniu roku szkolnego rodzice/opiekunowie prawni przynoszą do sekretariatu oryginały świadectwa ukończenia piątej klasy szkoły podstawowej i podpisują umowę z Zarządem Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury w Adamowiźnie.

 7. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do szkoły podstawowej mogą zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie możliwości przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej.

 8. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów mogą się również odwołać od decyzji Dyrektora szkoły podstawowej do Zarządu Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

 9. Zarząd Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia podania rozpatruję odwołanie .

Regulamin Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy Centrum Oświaty i Kultury w Adamowiźnie

  Dla kandydatów do klasy ósmej.

 1. Kandydaci do klasy ósmej:
  • składają podania do 30 kwietnia 2020 r. w sekretariacie szkoły,
  • dołączają do podań kserokopię świadectwa ukończenia kl. 7 szkoły podstawowej, wykaz ocen śródrocznych kl. 7 szkoły podstawowej,
  • odbywają rozmowę kwalifikacyjną (koniec maja/początek czerwca).

 2. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem w obecności rodzica/opiekuna prawnego.

 3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.

 4. Komisja sporządza listę osób przyjętych do szkoły podstawowej oraz listę rezerwową i informuje o wynikach rozmów kwalifikacyjnych rodziców/opiekunów prawnych kandydatów.

 5. Rodzicie/opiekunowie prawni w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników wpłacają wpisowe na konto szkoły podstawowej.

 6. Po zakończeniu roku szkolnego rodzice/opiekunowie prawni przynoszą do sekretariatu oryginały świadectwa ukończenia piątej klasy szkoły podstawowej i podpisują umowę z Zarządem Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury w Adamowiźnie.

 7. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do szkoły podstawowej mogą zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie możliwości przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej.

 8. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów mogą się również odwołać od decyzji Dyrektora szkoły podstawowej do Zarządu Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

 9. Zarząd Centrum Kultury, Szkolnictwa i Oświaty w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia podania rozpatruję odwołanie .

Dla kandydatów do klas 0, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII składających dokumenty w trakcie roku szkolnego

 1. Jeżeli kandydat zgłasza się w ciągu roku szkolnego, przyjmowany jest przez Dyrektora szkoły podstawowej po rozmowie kandydatem oraz rodzicami/opiekunami prawnymi i po analizie przedstawionych świadectw oraz ocen śródrocznych.