Ogłaszamy nabór
na rok szkolny
2019/2020
Czesne w Niepublicznej Szkole Podstawowej COSIK

Czesne wynosi obecnie 750,00 zł miesięcznie i jest płatne przez 10 miesięcy.

W ramach czesnego oferujemy wszystkie zajęcia wynikające z Ramowego tygodniowego planu nauczania Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie.

Przy przyjęciu do szkoły pobierane jest jednorazowo wpisowe w wysokości jednokrotnego czesnego.