Ogłaszamy nabór
na rok szkolny
2017/2018
    Zapraszamy na dni otwarte Szkoły Podstawowej COSIK w terminie:

  • 17.03.2017 g. 16:00

  • 21.04.2017 g. 17:00