Ogłaszamy nabór
na rok szkolny
2017/2018


RAMOWY PLAN NAUCZANIA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ADAMOWIŹNIENasza oferta kształcenia jest bogatsza niż w szkołach publicznych. Zwiększyliśmy liczbę godzin poszczególnych przedmiotów. Przewidujemy również dostosowanie liczby godzin różnych przedmiotów do potrzeb danej grupy uczniów. Chcemy też dać możliwość rozwijania zainteresowań podczas zajęć dodatkowych. Uczniowie będą również uczestniczyli w zajęciach z psychologiem i/lub pedagogiem szkolnym.

Poniżej zamieściliśmy zestawienie przydziału godzin poszczególnych przedmiotów w kolejnych klasach w szkołach publicznych i w naszym szkole.

Przykładowy ramowy tygodniowy plan nauczania w klasach I-III w szkołach publicznych

przedmiot

edukacje – w tym język polski, matematyka, przyroda i edukacja społeczna
język obcy
zajęcia muzyczne
zajęcia plastyczne
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
religia*

razem
Klasa I

12
2
1
1
1
3
2

22
Klasa II

13
2
1
1
1
3
2

23
Klasa III

13
2
1
1
1
3
2

23


Przykładowy ramowy tygodniowy plan nauczania w klasach IV-VI w szkołach publicznych

przedmiot

język polski
język obcy
drugi język nowożytny
muzyka
plastyka
historia i społeczeństwo
przyroda
matematyka
zajęcia komputerowe
zajęcia techniczne
wychowanie fizyczne
godziny z wychowawcą
etyka
religia*
WDŻ *

razem
Klasa I

5
3
-
1
1
1
3
4
1
1
4
1
1
2
-

28
Klasa II

5
3
-
1
1
1
3
4
1
1
4
1
1
2
0,5

28,5
Klasa III

6
3
-
1
1
2
3
4
1
1
4
1
1
2
0,5

30,5


Projektowany ramowy tygodniowy plan nauczania w klasach I-VIII w szkołach publicznych

przedmiot

edukacja wczesnoszkolna
godziny do dyspozycji dyrektora
religia*
*zajęcia dodatkowe
razem
Klasa I

20

2

22,67
Klasa II

20
w sumie 2
2

22,67
Klasa III

20

2

22,67


przedmiot

język polski
język obcy nowożytny
drugi język nowożytny
muzyka
plastyka
historia
wiedza o społeczeństwie
przyroda
biologia
geografia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
zajęcia techniczne
wychowanie fizyczne
zajęcia z wychowawcą
edukacja dla bezpieczeństwa
godziny do dyspozycji dyrektora oraz doradztwo zawodowe
religia*
WDŻ *
razem
Klasa IV

5
3
-
1
1
1
-
3
-
-
-
-
4
1
1
4
1
-

2
-

25,7 + 2 |
Klasa V

5
3
-
1
1
2
-
3
-
-
-
-
4
1
1
4
1
-

2
0,5

26,7 + 2,5 |
Klasa VI

5
3
-
1
1
2
-
3
-
-
-
-
4
1
1
4
1
-
w sumie 3,5
2
0,5

26,7 + 2,5 |
Klasa VII

5
3
2
1
1
2
-
-
2
2
2
2
4
1
-
4
1
-

1
-

32,7 + 1 |
Klasa VIII

5
3
2
-
-
2
2
-
1
1
2
2
4
1
-
4
1
1

1
-

31,7 + 1 |


Ramowy tygodniowy plan nauczania w klasach I-III w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Adamowiźnie

przedmiot

edukacje – w tym język polski, matematyka, przyroda, edukacja społeczna, etyka
język obcy – angielski
zajęcia muzyczne
zajęcia plastyczne
zajęcia komputerowe
wychowanie fizyczne
religia*
warsztaty edukacyjne

razem
Klasa I

13
4
1
1
1
4
2
2

28
Klasa II

13
4
1
1
1
4
2
2

28
Klasa III

13
4
1
1
1
4
2
2

28


Ramowy tygodniowy plan nauczania w klasach IV-VIII w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Adamowiźnie

przedmiot

język polski
język obcy nowożytny
drugi język nowożytny
muzyka
plastyka
historia
wiedza o społeczeństwie
przyroda
biologia
geografia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
zajęcia techniczne
wychowanie fizyczne
zajęcia z wychowawcą
warsztaty edukacyjne
edukacja dla bezpieczeństwa
etyka*
religia*
WDŻ *

razem
Klasa IV

6
4
2
1
1
1
-
3
-
-
-
-
5
1
1
4
1
1
-
1
1
-

33
Klasa V

6
4
2
1
1
2
-
3
-
-
-
-
5
1
1
4
1
1
-
1
1
0,5

34,5
Klasa VI

6
4
2
1
1
2
-
3
-
-
-
-
5
1
1
4
1
1
-
1
1
0,5

34,5
Klasa VII

5
5
2
1
1
2
-
-
2
2
2
2
5
1
-
4
1
1
-
1
1
1

38
Klasa VIII

5
5
2
1
1
2
2
-
2
2
2
2
5
1
-
4
1
1
1
1
1
-

39


* religia oraz WDŻ są zajęciami nieobowiązkowymi – o uczestnictwie decydują rodzice/opiekunowie prawni ucznia.
Uczniowie będą mogli również brać udział w zajęciach dodatkowych, które dostosujemy do ich predyspozycji.