Ogłaszamy nabór
na rok szkolny
2023/2024
Czesne w Niepublicznej Szkole Podstawowej COSIK

Czesne wynosi obecnie 1000,00 zł miesięcznie i jest płatne przez 10 miesięcy lub 950,00 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy w zależności od wybranej przez Państwa opcji.

W ramach czesnego oferujemy wszystkie zajęcia wynikające z Ramowego tygodniowego planu nauczania Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie.

Przy przyjęciu do szkoły pobierane jest jednorazowo wpisowe w wysokości jednokrotnego czesnego.